Česma kod srednjih škola

Prema podacima iz knjige dr Miodraga Velojića "Zaječarske javne česme", česma je izgrađena 1937. godine, a oko nje je bio uređen parkovski prostor sa klupama i jednim velikim kestenom. Kada je ova česma presušila,…

Više o ovoj česmi »

Miloševićeva česma

Česmu je podigla zaječarska porodica Milošević u prvoj polovini dvadesetog veka. Renovirana je osamdesetih godina prošlog veka, kada je izmeštena desetak metara sa prvobitne lokacije. Tokom perioda presušivanja pojedinih česama u gradu, usled…

Više o ovoj česmi »

Česma u ulici Branka Perića

Česma je napravljena 1985. godine. Prvih godina eksploatacije postojala je samo obična cev, visoka oko jedan metar, kroz koju je tekla voda. U to vreme nije bilo odvoda vode, ni adekvatnog prilaza česmi.…

Više o ovoj česmi »

Česma kod železničke stanice

Česma je izgrađena nakon Prvog svetskog rata.  Prvobitno se nalazila na mestu današnjeg parka i spomenika narodnom heroju iz Drugog svetskog rata Milenku Brkoviću Crnom. Nakon toga česma je premeštena bliže peronu stanice,…

Više o ovoj česmi »

Česma “Podliv 1”

Na česmi su postavljene table sa sledećim natpisom: "Česma Podliv 1. Bušena 1984. Uređena 1986. Dubina 134 m. Filteri 80-84,112-118,124-129. Izgrađena dobrovoljnim radom i sredstvima građana, mesne zajednice i SIZ-a Zdravstva". Bušenje česme…

Više o ovoj česmi »

Pajićeva česma

Pajićevu česmu su 1928. godine podigli potomci Đorđa Pajića u blizini njegove vunovlačare i mlina. O vremenu gradnje svedoči i natpis (na ćirilici): "Izgrađena 1928. god. Dubina 116 metara. Pod upravom predsednika opštine Nikole…

Više o ovoj česmi »

Česma kod Popove plaže

Česma je izgrađena prvih godina 21. veka, a uređena 2008. godine u okviru sportsko-rekreacionog centra „Popova plaža“. Nadzemni deo se nalazi neposredno ispred tuševa i stepeništa.  Tačna lokacija bušotine nije poznata i verovatno…

Više o ovoj česmi »