Markova česma

Markova česma

Opis

Podatke o zadužbinaru, vremenu nastanka Markove česme i njenoj dubini pruža natpis na granitnoj ploči na samoj česmi: “Zadužbina Marka C. Petkovića trg. iz Zaječara. Markova česma pronađena 24. novembra 1934. god. Dubina vode 212 metara” (ćirilični natpis). Česma je nakon izgradnje imala dva mesta za točenje, jedno u dvorištu porodične kuće (današnja Matična biblioteka “Svetozar Marković”) zadužbinara Marka C. Petkovića, a drugo, za potrebe građanstva, u sastavu ograde, sa lulom prema ulici. Danas, česma u dvorištu biblioteke više nije u funkciji, dok je česma uz ogradu prema ulici ostala nepromenjena.

Markova česma je među najpopularnijim česmama u Zaječaru. Posebno je omiljena kod đaka dve osnovne škole koje se nalaze u neposrednoj blizini. Izdašnost česme je tokom godina opadala, tako da danas beleži minimum od svog nastanka i jedna je od najugroženijih česama u gradu.

Karakteristike vode

  • Protok - 1934 - 0.21 l/s, 2018 - 0.022 l/s,
  • Temperatura – 15.7 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.
Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara.

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi i tačna lokacija bušotine. Prema natpisu na česmi, dubina je 212 metara.

Galerija slika

Video

Lokacija

Kumanovska ulica. Nadzemni deo se nalazi u sastavu ograde Matične blioteke “Svetozar Marković”, dok je bušotina najverovatnije u dvorištu zgrade.

lokacija na mapi:

N 43° 54' 04.05'' , E 22° 16' 34.39''

Imate nešto da dodate?