Česma u dvorištu Osnovne škole “Hajduk Veljko”

Česma u dvorištu Osnovne škole “Hajduk Veljko”

Opis

Česma je izgrađena u periodu između 1984. i 1987. godine. Priključena je na arteski bunar koji se najverovatnije nalazi ispred ulaza u novoizgrađenu sportsku halu u Osnovnoj školi “Hajduk Veljko”. Predstavlja jednu od više česama povezanih na isti arteski bunar. Projekat istražne bušotine je uradio geolog Dragoljub Šarčević, a radove je izvela firma “Georad Zaječar”. Iako su radovi rađeni osamdesetih godina, projektna dokumentacija nije pronađena.

Karakteristike vode

  • Protok - 1995 -0.03 l/s, 2018 - 0.021 l/s
  • Temperatura – 14 °C
  • Nivo podzemnih voda – nije izmeren
Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar, nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara.

Karakteristike bunara

Nepoznatih tehničkiih karakteristika.  

Galerija slika

Video

Lokacija

Česma u dvorištu škole "Hajduk Veljko".

lokacija na mapi:

43° 54' 35.5'' , E 22° 15' 44.9''

Imate nešto da dodate?