Tackova česma

Tackova česma

Opis

O podizanju Tackove česme svedoči natpis na samoj česmi (ćiriličnim slovima): “Ova česma podignuta je 1935. god. pod predsednikom Gojkom Ničićem, a pod rukovodstvom inž. Jovana Jovanovića. Dubina 193 metra.” Česma je nazive dobila po ugostiteljskim objektima koji su se nalazili u njenoj neposrednoj blizini (Tackova kafana i hotel, Neškova kafana). Početkom osamdesetih godina drastično se smanjila izdašnost česme, pa je taj problem rešen tako što je mesto samoizliva ukopano približno 1,5 metar u odnosu na kotu terena.

Česma se nalazi na malom uređenom trgu i jedna je od omiljenih česama na kojoj se okuplja omladina. Za Tackovu česmu vezana je urbana legenda da je krajem devedesetih godina u njenom neposrednom okruženju živelo šestoro ljudi starijih od 100 godina, a koji su isključivo pili vodu sa ove česme.

Karakteristike vode

  • Protok - 1995 – 0,03 l/s, 2018 - 0,056 l/s
  • Temperatura – 16 °C
  • Nivo podzemnih voda – subarteska, ispod kote terena – samoizlivna zbog ukopanog prostornog uređenja.
Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar, nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara.  

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi i tačan položaj filterskog dela konstrukcije.

Galerija slika

Video

Lokacija

Na trgu između Istarske, Jakšićeve i Makedonske ulice.

lokacija na mapi:

N 43° 53' 58.02'' , E 22° 16' 46.40''

Imate nešto da dodate?