Česma “Podliv 1”

Česma “Podliv 1”

Opis

Na česmi su postavljene table sa sledećim natpisom: Česma Podliv 1. Bušena 1984. Uređena 1986. Dubina 134 m. Filteri 80-84,112-118,124-129. Izgrađena dobrovoljnim radom i sredstvima građana, mesne zajednice i SIZ-a Zdravstva”. Bušenje česme izvršio je Miodrag Ivanović, sopstvenik Samostalne bunardžijske radnje iz Rume po projektu geologa Dragoljuba Šarčevića ispred firme “Georad Zaječar”.

Karakteristike vode

  • Protok - 1986 – 1,13 l/s, 2018-0,242 l/s,
  • Temperatura – 14,8 °C
  • Nivo podzemnih voda – izmeren nakon završetka bušotine 0.26 bar
Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar, nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara.

Karakteristike bunara

Urađen je Norton bunar sa cementnom izolacijom prečnika Ø 128 mm u intervalu od 0-40 m nakon čega je ugrađena čelična cev od  Ø 2“ u intervalu od 0–134 m sa filterskim delom u intervalima od 80-84 m, 112-118 m, 124-129 m i taložnik od 129–134 m.

Galerija slika

Video

Lokacija

Na uglu ulica Vojničke i Gundulićeve nalazi se česma na velikom sređenom platou, dok je bušotina u njenoj neposrednoj blizini.

lokacija na mapi:

N 43° 54' 01.08'' , E 22° 15' 25.91''

Imate nešto da dodate?