Česma na Trgu oslobođenja

Česma na Trgu oslobođenja

Opis

Kopija stare Spomen česme postavljena 1994. godine u centru Zaječara, na Trgu oslobođenja (na zaječarskom “Skveru”). Nakon postavljanja bunarske konstrukcije do 274 metra konstatovan je subarteski nivo na 0.50 metra od nivoa terena, te je postavljena pumpa koja je ubrzo prestala sa radom. Po prestanku rada pumpe, česma je priključena na gradski vodovod. Česmu je izgradila firma “Panoil”, vlasnika Stevana Šarčevića. Ispod česme se nalazi šahta gabarita 1.5×1.5×2 metra, dok je ulaz pomeren na 10 metara od nadzemnog dela u pravcu pošte.

Karakteristike vode

  • Protok - 1994 –test crpenja od 5 l/s sa sniženjem od 17 m, 2018 – nije mereno usled povezivanja na vodovodsku mrežu.
  • Temperatura – 16.7 °C
  • Nivo podzemnih voda – subarteski nivo na 0.5 m ispod kote terena.
Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Nakon izvršene hemijske analize po završenom bušenju bila je ispravna prema svim parametrima. Naknadna ispitivanja nisu vršena.

Karakteristike bunara

Podaci po projektnom ili izvedenom izveštaju nisu sačuvani, a prema sećanju Stevana Šarčevića vlasnika firme koja je izgradila česmu, najverovatnije da je konstrukcija predstavljena kao : Čelična uvodna kolona Ø 323 zacementirana u intervalu od 0–24 m, čelična eksploataciona zacementirana kolona Ø 219 mm u intervalu od 0–100 m, i plastična debelozidna (12 bar) bunarska cev Ø 159 mm od 100–274 m sa filterskim intrvalima od 150–160 m i 240–250 m , dok je  taložnik u intervalu od 250–274 m.

Galerija slika

Video

Lokacija

Trg oslobođenja.

lokacija na mapi:

N 43° 54' 11.6'' , E 22° 16' 42.5''

Imate nešto da dodate?