Česma kod “Voćara”, Nova česma

Česma kod “Voćara”, Nova česma

Opis

Česma je izgrađena početkom pedesetih godina 20. veka. Dubina je iznosila 300 metara, voda je isticala na dve lule. Godine 1954. Nikola Milojević  i Vladimir Petković su sprovodili istraživanja i zabeležili kapacitet od 1 l/s (“Prilozi za poznavanje arteskih basena u Srbiji. 2, Arteski horizonti u Zaječaru i njihov značaj za snabdrevanje grada pijaćom vodom”). Nakon što je krajem osamdesetih godina drastično smanjen protok na ovoj česmi, 1991. godine izgrađena je nova česma o kojoj svedoči natpis: Nova česma /Renovirana maja 1991. Bušotina 382 m. Izgrađena donatorstvom građana 3. M.Z:Karađorđev venac: Zaječar.” Tada je nadzemnom delu česme dodata još jedna cev koja ide iz novog bunara. Tokom godina je i ona smanjila kapacitet, da bi, prema prikupljenim podacima sa terena 2006. godine radnici vodovoda zatvorili bušotinu a na česmu ponovo povezali na staru bušotinu iz 1954. godine koja je i danas aktivna.

Projektna dokumentacija nije pronađena, sačuvana je samo skica bušotine sa oznakom tačnog naziva.

 

 

Karakteristike vode

  • I Česma Protok - 1954 - 1 l/s, Temperatura - 19 °C, 2018 – presušena
  • II Česma Protok - 1991 – 0.5 l/s, Temperatura - 21 °C, 2018 – 0.014 l/s, T – 18.2 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.
Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar povremeno su zabeležena odstupanja merenih parametara, a u poslednjih desetak godina nekoliko puta voda nije bila preporučena za piće. Razlog tome su bile blago povećane vrednosti za pH (do 8.8).

Karakteristike bunara

Uvodna kolona Ø 200 mm zacementirana do 30 m, upuštena eksploataciona pocinkovana kolona Ø 50.1 mm u intervalu od 0–374 m  glava bunara + 0.30–0 m, nadfilterska puna cev 0–284 m, filter 284–314 m , puna cev 314–353 m, filter 353–362 m, taložnik 362–374 m.

Galerija slika

Video

Lokacija

Na uglu ulica Nikole Pašića i Svetozareve nalazi se nadzemni deo česme sa dve lule i bušotinom ispod. Ovoj česmi je 1991. godine dodata treća cev.

lokacija na mapi:

N 43° 53' 54.05'' , E 22° 15' 49.21''

Imate nešto da dodate?