Česma kod Osnovne škole “Ljubica Radosavljević Nada”

Česma kod Osnovne škole “Ljubica Radosavljević Nada”

Opis

Prvobitna bušotina za česmu nalazila se na uglu Đerdapske i ulice Ivana Milutinovića završena je aprila 1984, pod oznakom B-1T. Usled dostizanja subarteskog nivoa od 2.5 m od kote terena, izgrađena je druga bušotina B-2T, krajem juna 1984. godine. Obe bušotine su izgrađene po projektu geologa Dragoljuba Šarčevića a izvođač je bila firma “Georad Zaječar”.

Tokom perioda presušivanja pojedinih česama u gradu usled eksploatacije privatnog hotela “SRBIJA TIS” česma je presušila da bi nakon obustave eksploatacije voda ponovo potekla.

Oktobra 2015. godine izvršeno je uređenje nadzemnog dela česme i platoa. Sredstva su obezbedili Udruženje “Za česme” i fondacija “Iskorak”, na humanitarnom maratonu.

Tokom perioda hidrogeološkog minimuma u toku 2017. i 2018. godine česma počinje da presušuje.

Karakteristike vode

  • Protok - 1984 - 1,1 l/s, 2018 – avgust presušila
  • Temperatura – 16 °C
  • Nivo podzemnih voda – nakon izvedenog bušenja pritisak je iznosio 0.6 bar
Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, osim povremeno blago povećanih vrednosti za mutnoću (do 7.6 NTU) i gvožđe (Fe do 0.61 mg/l).

Karakteristike bunara

Čelična obložna kolona Ø 160 mm zatamponirana u intervalu od 0 – 95 m, pocinkovana eksploatacion kolona Ø 2”  u intervalu od 0 – 125 m pri čemu je zatamponiran deo od 20 – 95 sa cementni prstenom u intervalu od 18 – 20 m, i pocinkovana cev Ø 3” mm od 100 – 274 m sa filterskim intervalima od 125 – 130 m, 143 – 145 m i 170 – 173 m, dok je  taložnik u intervalu od 173 – 175 m.

Galerija slika

Video

Lokacija

Česma se nalazi između Osnovne škole "Ljubica Radosavljević Nada" i ulice Ivana Milutinovića.

lokacija na mapi:

N 43° 54' 08.36'' , E 22° 17' 14.92''

Imate nešto da dodate?