Česma kod fudbalskog igrališta “Kablovi”

Česma kod fudbalskog igrališta “Kablovi”

Opis

Česma je izgrađena u periodu između 1984. i 1987. godine tako što je urađen razvod sa cevi iz bušotine koja se najverovatnije nalazi ispred ulaza u novoizgrađenu sportsku halu u Osnovnoj školi “Hajduk Veljko”. Predstavlja jednu od česama povezanih na jedan arteski bunar. Projekat istražne bušotine je uradio geolog Dragoljub Šarčević a radove je izvela firma “Georad Zaječar”. Česma je imala betonski postament koji se u potpunosti urušio. Česma u celini  predstavlja neuređen i neadekvatan objekat za zahvatanje podzemne vode. Iako su radovi rađeni osamdesetih godina projektna dokumentacija nije pronađena.

Karakteristike vode

  • Protok - 1995 –0.06 l/s, 2018 – 0.03 l/s
  • Temperatura – 14 °C
  • Nivo podzemnih voda – nije vršeno merenje
Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara.

Karakteristike bunara

Nepoznatih tehničkiih karakteristika.

Galerija slika

Video

Lokacija

Ulica Kolubarska, pored obdaništa "Maslačak" i fudbalskog igrališta "Kablovi".

lokacija na mapi:

N 43° 54' 39.2'' , E 22° 15' 51.6''

Imate nešto da dodate?