Česma “Dva brata”

Česma “Dva brata”

Opis

Izgrađena je početkom dvadesetih godina prošlog veka, najverovatnije kod stare pivare ili ledare na današnjoj lokaciji Šumske sekcije. Bila je poznata i kao”Jeremićeva česma”. Prema sećanjima starih Zaječaraca tri puta je menjala lokaciju. Nalazila se u blizini Istorijskog arhiva, a zatim na pešačkom ostrvu. Sadašnja lokacija česme datira iz šezdesetih godina prošlog veka. Početkom 2015. godine, česma je presušila zbog nezakonite eksploatacije vode privatnog hotela “SRBIJA-TIS”. Nakon zatvaranja sporne bušotine hotela, voda na česmi “Dva brata” je ponovo potekla, ali je pokazivala kolebanje protoka, da bi se tek 2017. godine ustalila količina samoizliva.

Karakteristike vode

  • Protok - 1995 - 0.1 l/s, 2018 - 0.081 l/s,
  • Temperatura – 15.5 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.
Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, osim povremeno blago povećanih vrednosti za mutnoću i gvožđe (Fe).

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi, dubina bušotine, tačna lokacija bunara i dovod cevi do nadzemnog dela česme.

Galerija slika

Video

Lokacija

Ugao ulica Nikole Pašića i Narodne Republike. Nadzemni deo se nalazi na platou kod raskrsnica ovih ulica.

lokacija na mapi:

N 43° 54' 06.84'' , E 22° 16' 13.71''

Imate nešto da dodate?