Česma kod nekadašnjeg restorana “Česma”

Česma kod nekadašnjeg restorana “Česma”

Opis

Česma u naselju “Ključ 2”, u neposrednoj blizini nekadašnjeg restorana “Česma” po kojem je i dobila naziv, izgrađena je 1983. godine. Prema navodima dr Miodraga Velojića (“Zaječarske javne česme”), projekat za njeno uređenje izradio je 1995. godine Dragiša Kotujić, diplomirani građevinski inženjer. Radove pri izradi bušotine je izvodila firma “Georad Zaječar”. Bušotina se verovatno nalazi ispod nadzemnog dela česme.

 

Karakteristike vode

  • Protok -1995– 0.27 l/s, 2018 –0.275 l/s
  • Temperatura–15.8°C
  • Nivo podzemnih voda –nema podataka
Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, osim povremeno blago povećanih vrednosti za mutnoću (do 7.2 NTU) i amonijak (NH3 do 1.19 mg/l).

Karakteristike bunara

Podaci nisu pronađeni.

Galerija slika

Video

Lokacija

Česma na uglu Čegarske i ulice Crvene armije.

lokacija na mapi:

N 43° 54' 49.4'' , E 22° 16' 40.8''

Imate nešto da dodate?